Het belang van een agrarische verzekeringen wordt steeds groter

De agrarische sector staat onder druk. Daarom is het belangrijk om de risico’s die je zelf af kunt dekken te beperken met een agrarische verzekering. De bekendste reden waarom deze sector het moeilijk heeft is natuurlijk het stikstof probleem. Maar dit is niet de enige reden waarom een van de belangrijkste sectoren voor Nederlandse export het moeilijk heeft. Er is weinig perspectief voor jongeren waardoor er een hoge vergrijzing optreedt. Daarnaast wordt het voor boerenbedrijven steeds moeilijker om een financiering te krijgen. 

Stikstof probleem voor de veeteelt 

In dit geval gaat het om de stof ammoniak. Deze stof ontstaat vooral bij de veeteelt. Mest en kunstmest worden gebruikt om het land te bemesten zodat alles goed groeit en de dieren lekker kunnen grazen. Maar een deel van deze mest verdampt en komt als ammoniak in de lucht terecht. Deze stoffen komen door regenval weer in de grond terecht. Sommige planten zoals brandnetels kunnen hierdoor heel goed groeien. Maar andere planten die op een voedingsarme grond groeien doet het geen goed. Zij worden overwoekerd door de andere planten en krijgen geen ruimte meer om te groeien. Daardoor ontstaat er een verlies aan biodiversiteit. 

Waarom financiering steeds moeilijker wordt 

Het wordt voor boeren ook steeds moeilijker om geld te lenen. Dit heeft te maken met wet en regelgeving. Maar ook door wisselende inkomsten en liquiditeitsposities. De laatste jaren dalen de opbrengsten voor agrariërs terwijl de kosten blijven stijgen. Doordat het moeilijker wordt om te lenen, is er weinig ruimte om nieuwe noodzakelijke (innovatieve) investeringen te doen. Het is daarom des te meer van belang om ervoor te zorgen dat er geen omzetverlies ontstaat door bijvoorbeeld ziektes in de stal. Dit is af te dekken met een agrarische verzekering. 

Steeds groter wordende vergrijzing in de landbouwsector 

Steeds meer agrarische bedrijven worden opgeheven omdat er geen geschikte opvolger te vinden is. Momenteel heeft 60% van de landbouwbedrijven een ceo die 55 jaar of ouder is. Dit in combinatie met het tekort aan nieuwe aanwas, zal ervoor zorgen dat een steeds grotere vergrijzing in de sector plaats vindt. 

We willen afsluiten met een positieve noot. Het blijft natuurlijk een prachtige sector die soms meer lijkt op een levensstijl dan op een beroep. Het geeft voldoening, lekker bezig zijn in de natuur en met dieren. Dus wij hopen dat ze de schouders eronder blijven zetten en nog lang doorgaan met hun mooie beroep