Internationaal verhuizen: steeds meer Nederlanders emigreren

Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor internationaal te verhuizen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat dagelijks honderden mensen naar het buitenland vertrekken, tijdelijk of zelfs permanent. Met name Oost-Europa blijkt erg in trek te zijn. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het vallen van het IJzeren Gordijn, zien veel mensen pas de ware schoonheid van de landen in het Oosten van Europa. Een klein probleem: hoe neem je al je bezittingen mee?

Beroep op internationaal verhuizen

Verhuizen naar het buitenland is een grote stap. Het vergt voorbereiding en een goede overweging, want heimwee ligt ondanks alles op de loer. Geregeld komen in programma’s als ‘Ik Vertrek’ mensen aan het woord die de stap nemen, maar die het naar verloop van tijd toch lastig vinden om zich te settelen in een ander land en een andere cultuur. Daarbij komt ook nog dat het verhuizen van al je waardevolle bezittingen een lastige klus is. Sterker nog, wanneer we in eigen land verhuizen is dit overbrengen van alle inboedel en meer al een grote uitdaging. Daarom doen steeds meer emigrerende Nederlanders een beroep op internationaal verhuizen. Zorgeloos op weg naar een nieuw avontuur in een ander land, en alles thuis achterlaten.

Redenen om te emigreren

Hoe komt het eigenlijk dat steeds meer mensen emigreren? Dat heeft uiteenlopende redenen. Over het algemeen is Nederland altijd al een land van immigratie en emigratie geweest, waardoor de samenstelling van de bevolking ook zo divers is. Zo zagen we na afloop van de Tweede Wereldoorlog een grote verschuiving van mensen, met name boerenfamilies en mensen uit het verzet, naar het Amerikaanse continent. Ook kozen voorheen veel mensen voor Zuid-Europa of zelfs Australië. Natuurlijk voor een fijn klimaat, maar ook omdat zij zich niet meer prettig voelen in eigen land.

In de laatste jaren is volgens het CBS echter een steeds grotere groep Nederland geïnteresseerd in een verhuizing naar Oost-Europa. Niet zo gek; Nederland is een relatief vol land, en in het Oosten van Europa vind je nog de authentieke schoonheid en rust van het dagelijks leven. Uit onderzoek blijkt tegelijk dat veel Nederlanders zich niet kunnen schikken in de regeldruk binnen Nederland, onder meer met betrekking tot het klimaat en het hebben van een eigen bedrijf.

Alle spullen op een nieuw adres

Niettemin is verhuizen naar het buitenland een grote stap. Internationaal verhuizen zorgt ervoor dat je niet de stress ervaart van het overbrengen van alle spullen, en zorgeloos op je nieuwe adres aankomt. Dat is wel zo prettig, want wanneer je daadwerkelijk tot in Zuid- of Oost-Europa wilt verhuizen, dan is het verplaatsen van zoveel goederen een megaklus. Juist om die reden doen steeds meer emigranten een beroep op gespecificeerde bedrijven in internationaal verhuizen. Zij kennen de regels in andere landen, eveneens op het gebied van verhuizen.

Ook expats onderweg

In de globale wereld van vandaag is werken in het buitenland, al dan niet voor een bepaalde periode, geen gekke gedachte meer. Als expat moet je snel kunnen schakelen, zeker wanneer de werkgever daarom vraagt. Zeker voor deze groep is een soepele voorbereiding dan ook vaak te veel gevraagd. Een ideale methode om waardevolle bezittingen van punt A naar punt B te brengen, is door te kiezen voor internationaal verhuizen. Expats hebben dit principe al aardig begrepen, want voor hen is het internationaal verhuizen een kwestie van een periodiek terugkerend proces. 

Emotioneel emigreren

Emigreren uit frustratie is overigens geen goed plan, zo blijkt uit onderzoek. We gaven het al even aan, maar steeds meer Nederlanders zijn het eigen land simpelweg beu, en zoeken hun heil over de grens. Momenteel zien we weer een grote groep Nederlandse boeren die overwegen om hun geluk in het buitenland te beproeven, maar aan de andere kant zien we onderzoeken waaruit naar voren komt dat het in zo’n vaart niet zal lopen. Uiteraard bestaat er onder met name de boeren veel onduidelijkheid over de stikstofproblematiek en het daaruit volgende toekomstbeeld.

over internationeel verhuizen en emigreren

Immigratie nog steeds groter

Hoewel de emigratie overigens steeds verder groeit, neemt de immigratie ook nog altijd toe. Zo is het aandeel van immigratie in verhouding nog altijd groter ten opzichte van de emigratie. Op de groei van de Nederlandse bevolking zit wat dat betreft nog geen rem. Een groot deel van de immigranten in Nederland is afkomstig uit het Midden-Oosten en Oost-Europa, en zij zorgen voor internationaal verhuizen in de andere richting. Een zorgelijke tendens? Wellicht wel, zeker wanneer we kijken naar de overbevolking in Nederland en het tekort aan passende woonruimte. Of die tendens voorlopig gaat stoppen, daarover valt evenwel te twisten.