Wat doet een beluchter en een ontluchter?

Wat is een beluchter en ontluchter en hoe gebruik je het? Dit is een vraag die veel mensen zich afvragen. Ze zijn aanwezig op de riolering als deze mogelijk onder of overdruk heeft. Als de ontluchting of beluchting ontbreekt kan dit namelijk ervoor zorgen dat de afvoer slecht spoelt of dat er een stank door droge sifons ontstaat. Die worden namelijk door onderdruk of bovendruk leeg getrokken waardoor er stank ontstaat. Je moet echter wel weten dan een beluchter en ontluchter niet hetzelfde is. Het verschil lees je in dit artikel.

Het riool onderdruk

Er zijn meerder oorzaken waardoor de riolering van een woning onderdruk kan staan. Het is echter wel zo dat dit vaak komt door een te geringe diameter van de standleiding. Dit komt door een zware belasting door bijvoorbeeld het gelijktijdige aanzetten van de douch en het spoelen van de wc. De Sifons worden dan deels leeg getrokken en daardoor ontstaat er een openverbinding met de riolering. Dit kan stankoverlast veroorzaken in jouw huis. Hiervoor kun je een beluchter of een betere beluchting voor nemen om het op te lossen.

Ontluchter

Overdruk van de riolering

Er kan echter ook overdruk ontstaan in de riolering van jouw woning. Dit gebeurt door drukstijging in het openbaar riool. Dit gebeurt vaak bij niet gescheiden riolen na een hevige regen bui. Er moet dan een ontluchter aanwezig zijn zodat je problemen van stankoverlast of overlopende toiletten kan voorkomen. De ontluchter wordt dan middels een dak doorgevoerd en het liefst dan op de standleiding geplaatst. Als je een ontluchter heb als dak doorvoer kan dit teven ook werken als beluchter bij onderdruk.

Erge stankoverlast

Niemand wil natuurlijk een vieze stankoverlast met rioollucht. Buiten lekkage wordt stankoverlast met rioollucht eigenlijk altijd veroorzaakt door beluchtingsproblemen. Er zijn gelukkig wel veel bedrijven die de stankproblemen kunnen opsporen

Afvoeren die slecht spoelen

Als de afvoer slecht kan weg lopen dan duidt dit meestal op verstopping. Dit ontstaat vaak door het verkeerd aanleggen van afvoerleidingen. Deze hebben dan vaak een te minimaal afschot of te veel bochten. Helaas is het plaatsen van een beluchter hiervoor geen oplossing. Je moet het dan verhelpen met het reinigen van de riolering.

De uitvoering van beluchters en ontluchters riolering

De allerbeste oplossing voor al deze problemen is een ontluchter op de standleiding met goede dak doorvoer naar buiten. Dit zal dan niet meer zijn dan een openverbinding met de riolering. De dak doorvoer zal dan namelijk werken als een beluchter én een ontluchter. Als er toch sprake blijft van stankoverlast door het leegtrekken van sifons, dan kan je altijd nog een extra beluchter kunnen plaatsen. Deze moet ook worden geplaatst op de hoogte van de standleiding in jouw woning. Zo ben jij sowieso van die vieze lucht af.