Zorgvacatures groeien explosief

In Nederland komen er elk jaar weer ontzettend veel zorgvacatures bij. De ziekenhuizen bezuinigen, maar de thuis- en mantelzorg is een blijvend groeiende sector. Als je nu voor de keuze staat om een nieuwe opleiding te gaan volgen, kies dan een beroep in de zorg. Dit jaar zien we een extra grote groei in de volgende zorgberoepen: operatie assistenten, thuiszorgers, verslavingspsychologen, ambulancechauffeurs, en dermatologen. Maar ook in andere takken van de zorg is de vraag naar bekwaam personeel van blijvende aard. De vergrijzing zorgt er voor dat de druk op de zorg nog zeker een generatie lang blijft toenemen. 

vacatures in de zorg noem je zorgvacatures

Veel zorgvacatures voor operatie assistenten

Er is dit jaar een scherpe toename geweest in de vraag naar operatie assistenten. Dat is opvallend, omdat het aantal zorgvacatures bij de ziekenhuizen juist afneemt. Een operatie assistent helpt de chirurg bij het uitvoeren van de operatie, en is een cruciaal onderdeel van een chirurgisch team. De verantwoordelijkheden van de operatie assistent omvatten het aanbrengen van verbanden, het steriliseren van de huid rond de operatie, het inbrengen van tubes en slangetjes, het verlenen van pre- en postoperatieve zorg aan patiënten, en het uitvoeren van administratief werk, zoals het bijhouden van de medische dossiers.

Blijvende groei in vraag naar thuiszorgers

Het mag niet verrassend zijn dat de groei naar thuiszorg in Nederland steeds toeneemt. Thuiszorgers bieden ondersteuning aan zieke, gehandicapte en oudere mensen die niet in staat zijn volledig voor zichzelf te zorgen. Thuisverzorgers helpen ook mensen thuis met revalidatie na een operatie of ongeluk. Er wordt veel van een thuiszorger verwacht, zoals flexibele werktijden, emotionele druk, en soms lichamelijk zware werkzaamheden. 

Meer psychologen nodig

De toename van zorgvacatures voor psychologen zien we voornamelijk in de verslavingszorg. Verslavingspsychologen staan mensen bij met alcohol-, drugs- en andere vormen van verslaving. Ze kunnen ook gedragsproblemen behandelen, zoals eetstoornissen. Ze evalueren de geestelijke gezondheid en het fysieke welzijn van hun patiënten, analyseren verslavingen en gedragsproblemen, en bepalen de bereidheid van de patiënten voor verschillende behandelinterventies. 

Nijpend tekort aan ambulancechauffeurs

Ambulancechauffeur is geen populair beroep. Vandaar ook dat er steeds meer vacatures komen. De functie vereist veel flexibiliteit. Er wordt in shifts gewerkt, ook in de avond en in het weekend. Vaak zijn er roterende diensten van 12 uur of meer per dag. Ambulancechauffeurs hebben te maken met noodsituaties, en situaties van leven of dood. Een chauffeur ondervindt dus veel druk, terwijl hij of zij juist kalm moet blijven onder vaak angstige en verontrustende situaties.

Ook sterke groei in zorgvacatures voor dermatologen

Er is niet echt een duidelijke oorzaak, maar toch zien we een sterke groei in de vraag naar medische dermatologen. De taken van een dermatoloog omvatten het raadplegen van patiënten en het bepalen van huidaandoeningen, het voorschrijven van medicatie, het uitvoeren van huidtherapie, en het uitvoeren van oppervlakkige chirurgie. Bovendien moeten dermatologen goede luisteraars zijn, aandacht hebben voor de zorgen van patiënten, en over uitstekende communicatie skills beschikken.